Friday, November 5, 2010

Bila Banjar basurah........


sesuatu yang menarik untuk dikongsikan, walaupun sebagai orang Banjar, ana juga kurang memahami beberapa perkataan namun masih boleh difahami isi yang ingin disampaikan,

- Akal diakali wan pikir dipikirakan
Niscaya segala persoalan akan terpecahkan bila menggunakan akal pikiran.

- Apik – apik kalu tabarusuk
Berjalan harus hati – hati supaya jangan tersesat atau salah langkah.

- Asa dikarukut bidawang 40 ikung
Sakitnya tidak sekira

- Asal Mambawa nang Bujur atawa banar musti salamat diri
Biar kita bertada dimana saja , apakah di negeri orang , bawa sifat jujur dan baik past5i kita akan selamat
.
- Awak randah sangkutan tinggi
Harus diukur kemampuan kita sendiri sebelum bertindak.

- Babubuang Liur Basi
Sesuatu pekerjaan yang tidak mendapat hasil.

- Badiri tahantuk baduduk tahantak
Serba salah, sulit mengambil keputusan karena kedua - duanya punya resiko.

- Baguna tahi larut
Sindiran pada seseorang bahwa lebih berguna orang papa

- Bagung Jadi Raja
Orang yang mumpung jadi raja memerintah sekehendakhatinya

- Bamamalaman Bapandir Kada Jadi Baras
Mengobrol sepanjang malam tapi tak ada hasilnya.

- Banyak Muntung kena Bagawi Kada Manuntung
Jangan banyak berbicara semua pekerjaan akan terbengkalai.

- Biar Ganting Tanapi Jangan Pagat
Seseuai keperluan, berhemat agar jangan kehabisan.

- Bisa – Bisa Maandak Awak
Harus pandai – pandai membawa diri bila berada di negeri orang.

- Bujur Pandiam Sakali baucap Luputha pulang
Sindiran bagi orang yang berpura – pura pintar tetapi bodoh.

- Bulu Batis Gin Karik
Orang yang tidak pandai menggunakan harta yang banyak akhirnya habis.

- Cancut Naik ka Sampiran
Orang yang tercela tiba-tiba menduduki suatu jabatan penting.

- Cubik Ramuk Bulanai Pacah
Orang yang selalu beruntun mendapat musibah

- Dalas Jadi Harang Jadi Habu Manyarah makaam Kada
Pantang menyerah walau pun akhirnya kalah

- Diandak ka Bahu handak ka Kapala , di andak ka Kapala pas manjajak
Sudah diberi kedudukan lebih tinggi dari yang memberi tetapi yang memberi di tekannya.

- Dibari Daging HandakTulang
Diberi pekerjaan yang mudah namun mahu yang lebih berat.

- Ditinggal Manawak,dibawa malinggang
Orang yang selalu mengganggu ketenteraman orang lain.

- Dimamah dahulu Hanyar ditaguk
Jangan percaya pada orang yang menjanjikan sesuatu, tapi diteliti dahulu buruk baiknya.

- Dimana handak bahira disitu mancari luang
Suatu pekerjaan harus dipikirkan masak - masak, jangan tanpa persiapan yang matang

- Dipandir Mati Abah kada dipandir Mati Uma
Keadaan serba salah, sulit menentukan pilihan karena keduanya mengandung akibat

- Diulah baju kagubihan diulah salawar kahalusan
Kiasan kepada orang yang serba tanggung.

- Guyang Tungkat Takana Dahi
Menyalahkan orang lain justeru mengenai dirirnya sendiri ( bumerang ).

- Hadupan manyalak Kada Maigut
Orang yang hanya pintar menggertak atau mengancam tapi tak terbukti.

- Halus-halus lumbuk parawit
Walau pun orang itu kecil tapi luar biasa kuatnya.

- Hanyar Tasusur Pinggir Tapih
Agar kita jangan lupa pada hal-hal yang kecil yang dapat membahayakan diri kita.

- Hati - hati jangan tabarusuk pandir
Berbicara harus berhati - hati sajangan mencelakakan diri sendiri atau orang tersinggung

- Hati – hati Tarumpak Tunggul
Peringatakan agar berjalan hati – hati jangan salah langkah.

- Hundang Bapadah Ratik
Orang yang suka merendah atau tidak sombong.

- Iya Kandang Iya Babi
Orang yang diberi kepercayaan tapi berkhianat.

- Imbah Gugur Tatindih Tangga
Orang mendapat musibah yang beruntun.

- Imbah Satabul Satabul Pulang
Selesai masalah yang satu muncul lagi masalah baru.

- Jangan Bacakut Papadaan
Agar jangan terjadi perselisihan sesama satu suku atau keluarga.

- Jangan mahabui mata kawan
Jangan suka menipu penglihatan teman

- Jangan mahual muntung kawan
Jangan suka menangkal pembicaraan teman

- Kadada Buriniknya sama sakali
Tidak ada lagi khabar beritanya. Diam seribu bahasa.

- Kada Bakukus amun Kadada Api
Tak ada kejadian kalau tidak ada penyebabnya.

- Kada kaya Kaluung
Orang yang angkuh, sombong padahal tidak sesuai dengan keadaan dirinya

- Kada kaya mamamah lumbuk balalu padas
Setelah berbuat tidak langsung terjadi akibatbya tetapi akan terjadi kemudian.

- Kada titik banyu diganggam
Orang yang terlalu kikir, tidak mau menderma.

- Kana gatahnya Haja
Hanya terkena buruknya saja. atau tidak ikut menerima hasilnya sedangkan hasilnya diambil orang.

- Kapala manyuruk buntut mahambat
Orang yang bermuka dua. Orang yang tidak bisa dipercaya.

- Karas - kartas karak imbah dibanyui lamah jua
Orang yang sifatnya keras namun bila didekati terus - menerus akan lemah juga.

- Kaya api dikubui banyu
Orang yang marah – marah tetapi ada seseorang datang lebih tua, dia akan diam seribu basa.

- Kaya Daun Tarap Gugur Mamparapas
Pembual, banyak bicara namun tidak ada kerjanya.

- Kaya punai kakanyangan
Orang yang sudah punya duit atau sudah dikasih sesuatu, akhirnya jadi pemalas.

- Kaya mambuang kalimpanan
Begitu diobati langsung sembuh

- Kaya cacing Panggal
Orang yang tidak bisa diam selalu bergerak kesana kemari.

- Kaya diharu hantu baranak
Hasil pekerjaan yang sia - sia atau tak keruan

- Kaya kalayang pagat
Orang yang sedang berkesusahan, tiada beruntung, tak ada kerjaan, kesana kemari membawa diri, luntang lantung.

- Kaya manjuhut rambut di galapung
Menyelesaikan persoalan jangan sampai merugikan salah satu pihak.

- Kaya manimbai Batu Ka banyu
Orang yang diserahi pekerjaan tetapi orang tersebut tidak betanggung jawab dengan meninggalkan pergi tidak memberi tahu.

-Kaya Latupan Cabi
Perempuan yang suara bicaranya cepat dan nyaring.

- Kaya siput dipais
Pendiam, tidak mau banyak bicara kalau takut salah.

- Kikicak wadai gayam, mata picak dipatuk hayam
Orang yang tidak melihat situasi atau keadaan yang sebenarnya.

- Kilat dalam Banyu Gin pinandu
Orang yang dapat mengetahhui persoalan sebelum dikerjakan.

- Kukulilik di luang satu
Pekerjaan orang itu tidak mendapat kemajuan.

- Kumpai handak mangalahakan Banua
Orang yang baru datang ingin mengalahkan penduduk setempat.

- Kula – kula buhaya
Di hadapan baik padahal di belakang berhianat. Bermuka dua.

- Lambat mambanam kapas
Pekerjakaan atau masalah pikirkan baik – baik, sebab sengketa mudah terjadi.

- Lapas di muntung harimau kamuntung buhaya
Orang yang bernasib naas, selalu mengalami kerugian.

- Lindung kucing duduk
Orang yang kuat makan, rakus. Biasanya ketika ada kenduri atau selamatan.
-
Mahadang buah bungur
Menunggu sesuatu yang tak tentu.

- Muha kaya Panai
Buruk rupa, jelek.

- Mahitung kasau di bubungan
Orang yang lama sakit terbaring, tidak berdaya kecuali menatap langit – langit rumah.

- Mambawa jariji sapuluh
Orang pergi tidak membawa apa – apa. Tidak punya modal.
Manangguk di banyu karuh
Hanya mencari keuntungan diri sendiri diwaktu orang sedang berkesusahan.

- Manapak Banyu di apar
Bumerang. Terkena diri sendiri.

- Manangis kada babanyu mata
Terlalu sedih tidak ada airmata lagi yang keluar.

- Manapas muha saurang
Memperlihatkan keburukan sendiri

- Mancaluk padaringan urang
Mencampuri urusan urang lain biasanya menyangkut dalam keluarga orang.

- Mancari hundayang tadapat suluh
Rejeki yang tak disangka – sangka .

- Musang bapadah hayam
Orang jahat berpura - pura baik padahal mencelakakan

- Nang manis jangan lakas di taguk
Ucapan yang manis dari sesorang jangan selalu dipercaya.
- Nang pahit jangan lakas diluak
Walau punj nasihat itu keras dengarkan dulu, resapi dulu.
- Nang sakilan jadi sahasta, sahasta jadi sadapa
Kabar yang sepele saja menjadi berkepanjangan karena ulah mulut ke mulut.

- Ngalih mambuang batu ka palatar
Orang susah bisa diberi nasihat. Bandel. Selalu berbuat yang tidak baik.
- Ngalih marasuk pandir
Menghadapi orang yang susah diwaba berbicara atau berdiskusi.
- Nyamanai bapandir muntung kada bakuring
Enak saja berbicara kalau mulutnya tidak punya koreng

- Paaliran disambar buhaya
Harta polisi dicuri maling.Orang yang terpandang di kampung hartanya dicuri maling.
- Pahabisan burung babunyi
Tempatnya sangat jauh. Jauh sekali.
- Pamali duduk di watun
Pantangan duduk di ujung lantai rumah karena bila sudah tua sering dimarahi mertua.

-Pamali duduk di muhara lawang wayah magrib
Peringatan pada anak remaja putri agar jangan duduk di muka rumah waktu magrib karena sulit mendapat suami.

- Panas – panas tahi ayam
Pekerjaan semula aktif tetapi lama kelamaan jadi tak aktif lagi. Semula bersemangat tetapi
akhirnya menurun.

- Sakurang – kurang buhaya banyu nang malamasakan
Hati – hati pada sesuatu yang kedua – duanya mencelakakan, membuat modarat.

-Sapuluh Kali batang batindih balungka jua nang linyaknya
Biar berganti pejabat namun rakyat selalu saja mendapat kesusahan, miskin, melarat.

- Satu karja dua gawi
Sekaligus dua pekerjaan yang dikerjakan, kedua – duanya berhasil.

- Siang bapanas malam baambun
Orang yang rajin berkerja untuk keperluan hidupnya.

- Siapa nang manabuk luang inya saurang nang tabarusuk
Orang berbuat tidak baik akan dia sendiri menanggung akibatnya.

- Sudah banyak makan uyah
Biasanya pada orang yang tua usianya banyak pengalaman hidup.

- Sudah tamulai basah
Sudah terlanjur dikendaki harus diteruskan.

- Susur pinggir tapih
Intropeksi pada diri sendiri.

- Tabang nani rabah kanatu tabang natu rabah ka nani
Orang yang banyak bicara namun kerjanya sedikit sehingga tak terselesaikan juga.

- Tabuati jukung miris
Terikuti orang atau perkumpulan yang bermasalah.

- Takacak bara api
Terpegang sesuatu yang sulit.

- Tahadapi nasi tambah
Berhadapan dengan banyak pekerjaan.

- Talangkahi dangsanak tuha
Memutuskan perkara sendiri, seharusnya masih ada saudara yang lebih tua.

- Talalu baharap jadi tatiharap
Mengharapkan pada seseorang tetapi harapan itu nihil.
- Talalu pilih tapilih bangkung
Terlalu pilih tak tahunya terpilih yang buruk atau rusak.

- Tali salawar tajarat mati
Orang yang kehabisan pikir untuk menyelesaikan pekerjaan, akhirnya mencari jalan lain.

- Tamakan pangalih kawan
Orang yang ikut bagian atau keuntungan padahal dia tidak ikut bekerja.

- Taranjah garubak bagana
Ketidakhati-hatian akhirnya celaka sendiri.

- Tungau di subarang kalihatan gajah di dahi talindung
Hanya melihat keburukan orang lain, keburukan sendiri tidak dilihat.

- Umpat di batang timbul
Tidak ada pendirian. Yang penting asal menguntungkan diri sendiri.

- Upung mamadahi mayang
Orang yang pintar menasihati, padahal dia sendiri penuh kekurangan.

- Wani manimbai wani manajuni
Berani berbuat berani bertanggung jawab.

- Waja sampai kaputing
Semangat yang besar. Pekerjaaan dari awal sampai akhir penuh semangat.Tidak patah di tengah jalan. Tidak mengenal menyerah. Pantang mundur.

- Warik tajun kakacang
Orang yang baru berada di suatu tempat menjadi ramai atau gaduh.

p/s: ana sedang mencari maklumat tentang asal- usul dan kehidupan masyarakat Banjar sama ada di Malaysia atau di Tanah Banjar, andai ada rujukan atau artikel yang menarik untuk dikongsikan, sila sampaikan komen anda di bawah posting ini...segala kerjasama didahulukan dengan jutaan terima kasih...

0 pendapat:

Post a Comment

syukran kasiran