Sunday, April 11, 2010

intro- hak asasi

Hak asasi manusia bermaksud kebebasan diri manusia berkenaan hak- hak yang perlu untuk membangunkan individu, masyarakat setempat supaya dapat hidup aman damai serta harmoni.
Kebebasan asasi dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan dalam Bahagian 2.

Ia meliputi kebebasan daripada menjadi abdi dan membuat kerja paksa, perlindungan daripada undang- undang jenayah yang berkuatkuasa kebelakangan dan pembicaraan berulang, hak sama rata, larangan buang negeri, kebebasan bergerak, kebebasan bercakap dan berhimpun serta menubuhkan persatuan. Di samping itu, kebebasan beragama , hak pendidikan dan hak terhadap harta turut diperuntukkan secara jelas dalam Perkara 5 hingga Perkara 13.

Bagaimanapun, perlembagaan tidak menyebut tentang tugas- tugas individu terutamanya warganegara tetapi tidak disangkalkan peranan tersebut terhadap negara dan bangsa.

Sebagai contoh, bagi perlembagaan baru Filipina yang diumumkan pada 1973 telah memperuntukkan secara jelas mengenai tanggungjawab individu. Ia merujuk kepada seksyen 1 Perkara 5 perlembagaan tersebut yang menuntut kesetiaan dan kepatuhan rakyat pada pemerintah serta negara.

0 pendapat:

Post a Comment

syukran kasiran