Sunday, October 11, 2009

kEs TaLaq

KES RAZIMAH HANIM lwn YUSUF BIN HASBULLAH
Mahkamah Syariah Kuala Lumpur, 13 April 1993
Fakta kes
Dalam kes ini responden telah memohon untuk penceraian di bawah seksyen 47 Akta Undang- undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984. Oleh kerana perayu tidak bersetuju terhadap penceraian itu, mahkamah telah melantik Jawatankuasa Pendamai untuk mencuba mengadakan pendamaian. Pada masa kes itu masih berjalan, suami telah melafazkan penceraian dengan talaq satu di luar mahkamah tanpa kebenaran mahkamah, dikatakan di hadapan dua orang saksi akan tetapi tanpa kehadiran isterinya. Isteri itu telah diberitahu mengenai penceraian itu dua bulan kemudian. Suami itu telah memohon kepada mahkamah supaya mengesahkan lafaz talaq itu. Hakim Yang Arif tidak mendengar dan memanggil isteri serta saksi yang terlibat akan tetapi bergantung kepada ikrar suami bahawa dia telah melafazkan talaq itu. Maka, Hakim Yang Arif telah mengesahkan talaq itu. Pihak isteri membuat rayuan bersandarkan alasan bahawa tindakan Hakim Yang Arif bercanggah dengan prosedur seksyen 47 Akta Undang- undang Keluarga Islam.

Isu berbangkit
1) Pengesahan lafaz cerai daripada suami oleh hakim
Suami telah mendakwa ia telah melafazkan cerai satu talaq di luar Mahkamah tanpa kebenaran Mahkamah dan pengesahan lafaz tersebut telah dibuat oleh dua orang saksi secara bertulis. Kemudian suami memohon Hakim untuk mengesahkan lafaz cerai tersebut di dalam dewan tertutup. Hakim Yang Arif telah menerima lafaz tersebut berdasarkan pengakuan suami yang dibuat tanpa paksaan.
2) Permohonan cerai di bawah Akta Undang- undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984.
Pengesahan lafaz cerai tersebut bertentangan dengan permohonan yang dibuat pada awal kes dahulu iaitu mengikut prosedur dalam Seksyen 47 Akta Undang- undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984. Menurut prosedur dalam Akta tersebut, Mahkamah perlu menasihati suami untuk melafazkan cerai di hadapan Mahkamah sekiranya rumahtangga tersebut tidak dapat diselamatkan lagi. Ia tidak pernah membuat aduan kelengahan atau kecuaian dalam kes itu. Jika terdapat kelengahan atau kecuaian, suami itu atau peguamnya boleh mengambil tindakan di Mahkamah dan membuat apa- apa permohonan yang sesuai.
3) Keputusan Jawatankuasa Pendamai yang dilantik
Mahkamah telah melantik Jawatankuasa Pendamai mengikut Akta bertujuan untuk mencapai pendamaian dalam tempoh enam bulan dari pembentukan Jawatankuasa tersebut. Jawatankuasa Pendamai perlu mengemukakan perakuan kepada Mahkamah bahawa ia tidak dapat mencapai pendamaian dan tidak dapat memujuk pihak- pihak itu supaya hidup semula sebagai suami isteri.

Ulasan Undang- undang Keterangan Islam
1) Iqrar
Suami telah mendakwa dengan tanpa paksaan melafazkan satu talaq di luar Mahkamah kepada isterinya tanpa kehadiran isteri namun disaksikan oleh 2 orang saksi secara tulisan. Iqrar tersebut telah dibuat di hadapan Hakim dalam majlis tertutup.
2) Saksi atau syahadah
Suami telah membawa 2 orang saksi bagi menyakinkan Hakim mengenai lafaz talaq tersebut. Namun, Hakim Yang Arig telah membelakangkan keterangan saksi- saksi tersebut sebaliknya berpendapat bahawa iqrar daripada pihak suami sudah menyakinkan untuk disahkan lafaz cerai tersebut.
3) Pengetahuan Hakim atau Ilm al- Qady
Walaupun pemohonan dibuat atas Seksyen 47 Akta Undang- undang Keluarga Islam 1984 yang mana terdapat prosedur tertentu yang digariskan melalui Akta ini, namun Hakim Yang Arif telah mengenepikan prosedur tersebut dengan menggunakan kuasanya untuk mengesahkan lafaz cerai tersebut. Ia tidak menyebabkan lafaq cerai tersebut terbatal kerana kaedah ini diterima dalam Undang- undang Keterangan Islam. Pengesahan dibuat oleh Hakim supaya hubungan suami isteri tersebut menjadi jelas kerana dikhuatiri akan berlaku kesamaran dalam penceraian tersebut sekiranya tiada pengesahan oleh pihak yang mempunyai bidangkuasa seperti Hakim
Keputusan kehakiman
Diputuskan, keputusan terdahulu Hakim Yang Arif diketepikan hukuman dan memerintahkan kes ini terus dibicarakan semula. Mahkamah hendaklah mengambil kira laporan atau perakuan dari Jawatankuasa Pendamai yang telah dilantik dan jika Jawatankuasa Pendamai itu memberi perakuan bahawa mereka tidak dapat mencapai perdamaian, mahkamah hendaklah menasihati suami untuk melafazkan satu talaq di hadapan mahkamah.

0 pendapat:

Post a Comment

syukran kasiran