Sunday, October 11, 2009

kEs MAL


KES HAJJAH AMIN @ CHE TOM BT KASSIM  lwn HAJI ABDUL RASHID B. ABDUL HAMID
Mahkamah Tinggi Seremban, Saman Pemula No. 24-345- 1992
(15 Mac 1993)
Fakta kes
Dalam kes ini, plaintif melalui saman pemula memohon mahkamah tinggi, seremban untuk menguatkuasakan empat perintah berhubung dengan kes penceraian yang telah diberikan oleh Mahkamah Kadi Besar, Negeri Sembilan iaitu (1) nafkah eddah sebanyak RM300.00. (2) penyerahan tanah di Mukim Labu. (3) sewa rumah sebanyak RM450.00. (4) mutaah sebanyak RM2,750.00. Plaintif menyatakan bahawa Mahkamah Syariah tidak berupaya menguatkuasakan sepenuhnya perintah itu kerana kekurangan prosedur, kekurangan badan penguatkuasa dan kuasa yang diberikan di bawah Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak (Negeri Sembilan) 1991 (Enakmen 1/91)adalah terhad. Plaintif juga meminta mahkamah tinggi untuk memutuskan persoalan bahawa plaintif berhak terhadap satu deklarasi bahawa beliau mempunyai hak ke atas hak milik dan kepentingan di dalam tanah tersebut serta relif- relif lain yang telah diputuskan oleh mahkamah syariah itu. Defendan dalam bantahan awal telah menghujjahkan bahawa Perkara 121 (1A) Perlembagaan Persekutuan menghalang pertelingkahan bidangkuasa antara sivil dan syariah, Kanun Tanah Negara perlu diberi tafsiran baru dan Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak 1/91 dan Aturan 21 Kaedah- Kaedah Prosedur Mal Mahkamah Syariah 1992 memberi bidangkuasa kepada mahkamah itu untuk menguatkuasakan perintah yang dijatuhkan.

Isu berbangkit
1)      Bidangkuasa Mahkamah Tinggi dalam kes Mahkamah Syariah
Perintah penyerahan tanah tersebut kepada Plaintif yang dibuat oleh Mahkamah Kadi Jelebu pada 31 oktober 1986 adalah satu perintah yang dibuat oleh Mahkamah yang mempunyai bidangkuasa kompeten dan adalah sah dan suatu hukuman mengikat ke atas Defendan.
2)      Keabsahan Perkara 121 (1A) Perlembagaan Persekutuan
Parlimen berniat memberikan bidangkuasa eksklusif kepada Mahkamah Syariah untuk menghakimi apa- apa perkara yang terletak hak dengan sah di sisi undang- undang di dalam bidangkuasa Mahkamah Syariah. Dalam kes ini Seksyen 41 (2) (b) Enakmen No.1/91 menyenaraikan di antara lain bidangkuasa Mal Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sembilan ialah pembahagian atau tuntutan kepada harta sepencarian yang membuktikan bahawa Aturan 21 Kaedah 2 (1) itu tidak berguna kepada Plaintif dalam kes ini oleh kerana Kaedah 2 (1) itu tidak dapat digunakan untuk pemindahan harta tak alih. Kaedah ini hanya suatu perintah pemilikan sahaja sementara Plaintif memohon untuk didaftarkan sebagai pendaftar tanah tersebut.
3)      Hak terhadap hak milik dan kepentingan pada tanah serta relif- relif lain
Plaintif menuntut kepada Defendan hak serta kepentingan pada tanah EMR 352 Lot 495 dan 1929 Mukim Labu dan relif- relif lain yang diputuskan oleh Perintah Kadi Jelebu bertarikh 31 oktober 1986 dan Perintah Kadi Besar Negeri Sembilan pada 8 Febuari 1991.

Keputusan kehakiman
Diputuskan, mahkamah menolak permohonan plaintif atas alasan perintah penyerahan tanah tersebut kepada plaintif yang dibuat oleh Mahkamah Kadi Jelebu pada 31 Oktober 1986 adalah satu perintah yang dibuat oleh mahkamah yang mempunyai bidangkuasa kompeten dan adalah sah serta hukum yang mengikat ke atas pihak defendan. Namun. Mahkamah Syariah berkenaan tidak mengarahkan defendan menyempurnakan pindah milik tanah melainkan jika ada permohonan sedemikian dibuat oleh plaintif. Malangnya plaintif tidak membuat permohonan terlebih dahulu. Sekiranya plaintif membuat permohonan dan defendan engkar maka mahkamah boleh menguatkuasakan penghakiman tersebut sebagi satu perintah pengkomitan di bawah Aturan 21 Kaedah 4 (1) Kaedah- Kaedah Prosedur Mal Mahkamah Syariah, Negeri Sembilan 1992 atau memerintahkan pendaftar atau pentadbir tanah berkenaan melaksanakan perintah tersebut di bawah seksyen 417 (1) Kanun Tanah Negara.

0 pendapat:

Post a Comment

syukran kasiran