Sunday, October 11, 2009

kes HUDUD (arak)

PENDAKWA SYARIE KELANTAN lwn YUSUNDY BIN JOSAN DAN SEORANG LAGI
Mahkamah Kadi Besar, Kelantan, 30 Oktober 1989
(Kes jenayah no 13/89)
Fakta kes
Dalam kes ini melibatkan dua orang yang dituduh atas tuduhan meminum minuman memabukkan di Kedai Dandan Sistera, Jalan Gajah Mati, Kota Bharu pada jam 10.30 malam sedangkan kedua- duanya adalah berbangsa Melayu dan beragama Islam. Jika sabit kesalahan mereka boleh dihukum denda tidak melebihi RM5000.00 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua- duanya dan disebat enam kali sebagaimana termaktub dalam seksyen 25 Kanun Jenayah Syariah 2/85 Negeri Kelantan. Kedua- dua pihak Yang Dituduh telah diserahkan oleh pihak Imigresen dan dibawa ke mahkamah untuk perbicaraan.

Isu berbangkit
1) Pengenalpastian jenis minuman tersebut
Saksi- saksi yang dikemukakan secara sepakat telah mengakui bahawa minuman tersebut adalah dari jenis arak iaitu memabukkan. Ia adalah dari jenis Carlsberg dan kenyataan mereka dalam perkara ini dan disegi tarikh, masa, dan tempat didapati seimbang dan tiada sebarang percanggahan. Malah didapati juga botol arak tersebut dijadikan sebagai antara bahan bukti yang utama.
2) Tahap kelayakan saksi- saksi
Bilangan dan taraf kesaksian didapati tiada ruang untuk dipertikaikan apatah lagi ianya tidak dipertikai oleh pihak Yang Dituduh kerana bilangan saksi yang dikemukakan 5 orang saksi iaitu melebihi yang diperuntukkan mengikut hukum syarak dalam kesalahan minum arak. Kenyataan saksi- saksi dipercayai bercakap benar kerana tidak ada apa- apa kenyataan yang berkepentingan dan menggugat kewibawaan mereka dan seandainya ada pihak yang mengesyaki maka mahkamah akan memerintahkan sumpah syarie. Seterusnya kesaksian tersebut sudah memadai secara umum selagi mana tiada berlaku sebarang percanggahan antara kenyataan saksi- saksi.
3) Pengesahan keislaman pihak Yang Dituduh.
Saksi 4 dan saksi 5 mendakwa dalam kenyataan bahawa semasa Yang Dituduh ditahan mereka juga mengakui beragama Islam dan sepanjang persidangan mahkamah mereka tidak pernah menimbulkan sebarang keraguan mengenai status agamanya.
4) Bidangkuasa pihak Imigresen dalam kes berhubung Mahkamah Syariah
Tindakan Pegawai Imigresen menyerahkan Yang Dituduh kepada perbicaraan kuasa Mahkamah Syariah adalah dipercayai tidak ada sebarang percanggahan dengan bidangkuasanya yang diperuntukkan mengikut Seksyen 13 (b) Enakmen Pentadbiran 3/82 dan sekiranya dibuat andaian tindakan Pegawai Imigresen menahan 2 Yang Dituduh adalah tidak sah kerana di luar bidangkuasanya tapi perlu diberi perhatian bahawa seorang Islam sekadar termampu dituntut mencegah/ membantu membasmi kemungkaran, dan Mahkamah dalam kes ini membicarakan tuduhan membicarakan tuduhan kerana kesalahan bertindak di luar bidangkuasa, oleh itu, ianya tidak munasabah dijadikan alasan untuk mengenepikan keputusan sabitan ke atas Yang Dituduh.

Ulasan Undang- undang Keterangan Islam
1) Syahadah atau kesaksian
Pihak pendakwa untuk mensabitkan tuduhan untuk mensabitkan tuduhan ke atas dua Yang Dituduh sebagaimana butir- butir dalam pertuduhan mengemukakan 5 orang saksi termasuk Pegawai Penyelia Agama sebagai saksi 1. Saksi- saksi tersebut memperihalkan kejadian dengan baik dan tiada berlaku sebarang percanggahan serta penolakkan fakta oleh Yang Dituduh.


2) Qarinah
Barang- barang kes yang diterima menjadi exhibit Mahkamah ialah 2 botol arak jenis Carlsberg, dua gelas minuman dan satu bil bayaran boleh dijadikan bukti sampingan untuk mengukuh pembuktian pihak pendakwa melalui keterangan saksi- saksi.
3) Iqrar secara lisan
Yang Dituduh semasa ditahan atas kesalahan minum minuman memabukkan mengakui bahawa beragama Islam. Malah tidak pernah menafikan status tersebut sepanjang perbicaraan dijalankan.

Keputusan kehakiman
Telah diputuskan, disabitkan kesalahan itu dan dihukum ke atas tiap orang yang dituduh penjara enam bulan bulan dan disebat enam kali. Mengikut pandangan mahkamah, hukuman yang dijatuhkan ke atas dua yang dituduh adalah munasabah memandangkan mengikut hukum syarak bahawa kesalahan yang dilakukan dikehendaki dan jika sabit dihukum dengan hukuman hadd iaitu sebat 40 kali mandatory. Hukuman yang dijatuhkan tidak lebih daripada hukuman takzir mengikut peraturan undang- undang yang sedang berkuatkuasa pada masa kini.

0 pendapat:

Post a Comment

syukran kasiran