Sunday, October 11, 2009

kEs FaSaKH


KES ROHANI BT MOHD YUSOF lwn MD. SAZALI
Jawatankuasa Ulangbicara Wilayah Persekutuan
(kes mal No 4/1991- 16 Febuari 1993)
Fakta kes
Di dalam kes ini, perayu telah menuntut fasakh atas alasan suaminya, responden telah tidak memberinya nafkah untuk tempoh lebih tiga bulan. Di Mahkamah Rendah Syariah, Hakim Yang Arif telah berpendapat atas fakta kes itu bahawa suami itu telah tidak pernah membayar nafkah kepada isterinya untuk masa lebih tiga bulan dan isteri itu tidak pernah diperintahkan nusyuz oleh mana- mana mahkamah. Walaubagaimanapun Hakim Yang Arif itu berpendapat bahawa mengikut mazhab Syafie adalah perlu dibuktikan bahawa suami itu tidak berupaya memberi nafkah. Oleh kerana itu, beliau telah menangguhkan kes itu sebulan untuk membolehkan suami membayar satu bulan nafkah kepada isteri itu. Suami itu telah membayar RM200.00 sebagai nafkah dan Hakim Yang Arif kemudiannya menolak tuntutan isteri itu kerana beliau berpendapat suami itu berupaya memberi nafkah. Isteri telah merayu. Perayu mendakwa fakta kes tidak dipertikaikan namun soal yang timbul ialah soal undang- undang mengenai tafsiran yang betul seksyen 52 khususnya seksyen 52 (1) (b) Akta Undang- undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan). Seksyen 52 itu telah membuat pindaan yang amat penting kepada undang- undang mengenai fasakh iaitu mengikut peruntukkan Akta Pembubaran Perkahwinan Islam 1939 India dan Pakistan berdasarkan mazhab Maliki.
Isu berbangkit
1)      Pindaan Seksyen 52 (1) (b) Akta Undang- undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan)
Sekyen 52 telah membuat pindaan penting terutama bagi fasakh untuk mengikut mazhab Maliki yang mana hak mendapat fasakh diberi kepada isteri atas alasan bahawa suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukkan bagi nafkahnya selama tiga bulan. Sedangkan sebelumnya Seksyen 52 berdasarkan mazhab Syafii yang mengatakan bahawa untuk menentukan suami tidak berupaya member nafkah kepada isterinya hendaklah kes ditangguhkan tiga hari selepas kes perbicaraan selesai.
2)      Tuntutan nafkah oleh isteri
Suami telah tidak membayar nafkah kepada isterinya untuk masa lebih tiga bulan dan isteri tidak pernah diperintahkan oleh mana- mana Mahkamah bahawa telah berlaku nusyuz. Tuntutan fasakh dan nafkah merupakan hak isteri ke atas suami.
Ulasan Undang- undang Keterangan Islam
1)      Iqrar isteri
Isteri terpaksa berulang- alik dari Banting ke Kuala Lumpur kerana megikut kehendak suaminya walaupun isteri telah membeli rumah di Klang namun suaminya menolak untuk tinggal di sana. Sebaliknya suami mengajak isteri untuk berpindah ke Seberang Prai setelah ditawarkan bekerja di sana namun tidak juga memberi nafkah. Isteri pernah membuat permohonan untuk mendapatkan penceraian akan tetapi perkara itu telah diselesaikan. Suami hanya menziarahi isteri serta anaknya sekali seminggu tanpa mengadakan nafkah juga setelah isterinya berpindah ke Kuala Lumpur atas urusan kerja dan tinggal bersama ibubapanya.
2)      Iqrar suami
Suami telah mengakui tidak memberi nafkah kepada isterinya sejak September 1989 sekaligus menafikan permohonan isterinya yang menyatakan nafkah tidak dibayar sejak Julai 1989 dan isteri masih dalam keadaan ketaatan kepada suami. Suami enggan menceraikan isterinya atas nasihat peguamnya.
3)      Iqrar Jawatankuasa Pendamai
Permohonan cerai dibuat setelah Jawatankuasa Pendamai membuat perakuan tidak Berjaya mendamaikan hubungan kedua- dua pihak untuk hidup sebagai suami dan isteri semula.
Keputusan kehakiman
Diputuskan, pihak mahkamah membenarkan rayuan ini dan oleh kerana Yang Arif Hakim sendiri telah berpendapat atas fakta ini bahawa suami telah tidak membayar nafkah kepada isteri sejak September 1989 sehingga hari perbicaraan itu dan isteri tidak pernah diperintahkan nusyuz. Maka, mahkamah memerintahkan bahawa perkahwinan itu dibubarkan dengan fasakh atas alasan bahawa suami telah cuai dan telah tidak mengadakan peruntukkan bagi nafkah isterinya selama lebih tempoh tiga bulan.

0 pendapat:

Post a Comment

syukran kasiran