Sunday, October 11, 2009

kes batalkan perkahwinan


KES SAAD BIN SYAFIE  lwn  SARIMAH BINTI SAAD DAN SEORANG LAGI
Mahkamah Kadi Besar Daerah Alor Setar, 31 Oktober 1992
(kes sivil no.929/92)
Fakta kes
Di dalam kes ini, pihak yang menuntut membuat permohonan untuk membatalkan perkahwinan anak perempuannya iaitu Sarimah binti Saad (Kena Tuntut Pertama) dengan Mohamad Khir bin Zakaria (Kena Tuntut Kedua). Pernikahan ini telah diadakan di Pekan Siam, Thailand. Yang Menuntut telah menyatakan beberapa alasan supaya pernikahan tersebut dapat dibatalkan atas pertimbangan bidangkuasa mahkamah. Alasan berikut ialah (1) Haji Saad sebagai wali nasab tidak mewalikan perkahwinan tersebut. (2) tidak cukup jarak dua marhalah. (3) pasangan telah berkahwin dan mempunyai empat orang anak. (4) pasangan tidak mendapat kebenaran isteri tua untuk berpoligami. (5) semua ahli keluarga tidak dapat menerima pernikahan tersebut. (6) kemampuan anak bermadu tidak tahan lama. Mahkamah telah mengambil kira peta yang dikemukakan oleh yang menuntut sebagai bukti kepada penafian jumlah jarak dua marhalah yang merupakan syarat untuk menggunakan wali hakim bagi menggantikan wali nasab.

Isu berbangkit
1)      Penggunaan wali hakim sebagai ganti wali nasab
Wali hakim sah digunakan sekiranya wali nasab yang masih ada menyerahkan hak tersebut dan pernikahan tersebut di tempat yang jauh iaitu 2 marhalah atau lebih. Sebaliknya wali nasab dalam kes ini iaitu ayah Yang Kena Tuntut (1) enggan mewalikan perkahwinan tersebut. Malah Haji Saad sebagai wali nasab telah menafikan bahawa wali hakim yang digunakan adalah hakim yang diiktiraf. Pernikahan tanpa wali yang sah adalah batal kerana jelas melanggar rukum nikah.

2)      Taraf pernikahan Yang Kena Tuntut
Pernikahan tersebut menimbulkan keraguan kerana selain daripada masalah wali yang digunakan, persetujuan isteri tua untuk berpoligami juga diabaikan oleh Yang Kena Tuntut (2). Kemampuan Yang Kena Tuntut (2) tidak dapat dipastikan dengan baik kerana Yang Kena Tuntut (2) telah mempunyai isteri serta anak seramai 4 orang. Hal ini perlu dipastikan terlebih dahulu kerana syarat utama poligami adalah bagi lelaki yang mampu dan tidak menganiya atau sentiasa bersikap adil dalam keluarga.

Ulasan Undang- undang Keterangan Islam
  1. Iqrar melalui tulisan
Pihak Yang Menuntut telah mengemukakan peta sebagai eksibit mahkamah yang bertanda TI iaitu peta hitungan kilometer jalanraya Kedah- Perlis dan telah tercatat jarak jauh antara Alor Setar dengan Padang Besar ialah sejauh 78 kilometer. Sedangkan 2 marhalah dalam hokum syarak bersamaan 96 kilometer atau 60 batu.
  1. Iqrar melalui lisan
Haji Saad sebagai ayah kandung kepada Yang Kena Tuntut (1) mengakui bahawa beliau tidak mewalikan pernikahan tersebut untuk diadakan oleh wali hakim tersebut. Beliau juga menyakini bahawa seluruh ahli keluarga tidak menerima pernikahan tersebut serta mengakui pernikahan anaknya itu tidak akan bertahan lama dalam keadaan bermadu.

Keputusan kehakiman
Hakim Sheikh Azmi bin Ahmad  menghukumkan bahawa permohonan pihak Yang Menuntut (Haji Saad) diterima dan pernikahan dibatalkan mengikut permohonannya. Dengan itu, seksyen 9  Enakmen Islam Negeri Kedah 1979 boleh dipakai dalam permohonan

0 pendapat:

Post a Comment

syukran kasiran